Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đã ký kết giữa Khách hàng và FPT Telecom, Khách hàng cần lưu ý và thực hiện các chính sách sau của FPT Telecom trong quá trình sử dụng dịch vụ:

Chính sách hoàn trả thiết bị

FPT Telecom cung cấp và giữ quyền sở hữu toàn bộ vật tư, thiết bị (dây thuê bao, đầu nối, cáp LAN…, ngoại trừ phần vật tư thiết bị mà khách hàng đã mua từ FPT Telecom) phục vụ kết nối đường truyền dẫn từ tập điểm đến địa điểm sử dụng dịch vụ Internet của Khách hàng. Các vật tư, thiết bị này là một phần cấu thành nên mạng viễn thông của FPT Telecom, FPT Telecom có toàn quyền thu hồi khi Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

1. Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Internet của FPT Telecom sẽ cam kết sử dụng trong thời hạn tối thiểu được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ (“Hợp đồng”). Trường hợp, Khách hàng vi phạm thời hạn sử dụng cam kết thì Khách hàng phải bồi thường chi phí lắp đặt ban đầucho FPT Telecom là 1.000.000 VNĐ/đường truyền đối với các gói Dịch vụ Super100, Giga, Sky, Meta; đối với các gói dịch vụ Super250, Super400, Super500, LUX là 5.000.000 VNĐ/đường truyền và hoàn trả cho FPT Telecom các Thiết bị đầu cuối và các thiết bị, vật tư khác thuộc sở hữu của FPT Telecom.

2.Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet và truyền hình FPT Play và muốn tạm dừng/chấm dứt hợp đồng trước Thời hạn cam kết quy định tại Hợp đồng thì Khách hàng đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau đối với FPT Telecom:
+ Tạm dừng/chấm dứt dịch vụ truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 500.000 VNĐ/đường truyền. Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định tại mục 4 dưới đây.
+ Tạm dừng/chấm dứt cả hai dịch vụ Internet và truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 1.500.000 VNĐ/đường truyền cho FPT Telecom đối với các combo dịch vụ Super100, Giga, Sky, Meta; với combo dịch vụ LUX là 5.500.000 VNĐ/đường truyền, đồng thời hoàn trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem, Converter, vật tư, thiết bị khác…). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định tại mục 4 dưới đây.

3. Trong mọi trường hợp và tại bất kỳ thời điểm nào của Hợp đồng, nếu Khách hàng tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ truyền hình FPT Play, Khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình cho FPT Telecom. Nếu bộ giải mã đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại bộ giải mã, khách hàng phải thanh toán cho FPT Telecom số tiền là 500.000 VNĐ/Bộ giải mã khi hủy dịch vụ. Nếu khách hàng không hoàn trả thiết bị cho FPT Telecom hoặc hoàn trả thiết bị trong tình trạng bị hư hỏng, FPT Telecom không có nghĩa vụ hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản tiền nào mà khách hàng đã thanh toán cho thiết bị Bộ giải mã truyền hình.

4. Trường hợp Khách hàng sử dụng đồng thời dịch vụ FPT Camera cùng với dịch vụ Internet và/ hoặc truyền hình FPT Play và muốn tạm dừng/ chấm dứt dịch vụ Camera trước thời hạn cam kết của các gói dịch vụ Super100, Giga, Sky, Meta thì Khách hàng đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau với FPT Telecom, đồng thời phải hoàn trả thiết bị hoặc thanh toán bổ sung 500.000 VNĐ:
+ Tạm dừng/ chấm dứt dịch vụ Camera trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 500.000 VNĐ/ Hợp đồng.
+ Tạm dừng/ chấm dứt dịch vụ Camera và Internet trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 1.500.000 VNĐ/ Hợp đồng.
+ Tạm dừng/ chấm dứt dịch vụ Camera và truyền hình FPT Play trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 1.000.000 VNĐ/ Hợp đồng.
+ Tạm dừng/ chấm dứt cả 03 Dịch vụ Camera, Internet và truyền hình FPT Play trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi thường chi phí lắp đặt ban đầu là 2.000.000 VNĐ/ Hợp đồng.

Khách hàng có nhu cầu đóng thêm khoản tiền chênh lệch để đổi thiết bị (tất cả các gói) chỉ được giải quyết trong trường hợp Khách hàng chưa hoàn tất các thủ tục để sử dụng Dịch vụ. Đối với trường hợp Khách hàng đã hoàn tất các thủ tục để sử dụng Dịch vụ thì sẽ áp dụng theo chính sách CSKH.

Chính sách chuyển đổi gói dịch vụ

1. Thủ tục thực hiện

+ Thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ với nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
+ Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).

2. Chính sách khi chuyển đổi gói dịch vụ

+ Phương án chuyển đổi gói dịch vụ: Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi từ gói dịch vụ đang sử dụng sang gói dịch vụ khác mà FPT Telecom đang cung cấp tại thời điểm chuyển đổi gói dịch vụ.
+  Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển đổi gói dịch vụ vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

Hỏi đáp bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *